Protecția mamelor care alăptează după ce s-au întors la locul de muncă

Probabil că nu știați, dar și în România există o lege care protejează mămicile care alăptează și aleg să se întoarcă la serviciu: OUG 06/2003 cu modificările ulterioare. Bineînțeles, o putem numi „un crâmpei”, care necesită adăugiri și mult mai multe anexe. Dar ne bucurăm că există și aceasta.

Sunt prevăzute următoarele măsuri de protecție socială pentru mamele care alăptează și au raporturi de muncă sau de serviciu cu un angajator.

Dacă doriți să alăptați în continuare, chiar și după ce v-ați întors la serviciu, trebuie să anunțați angajatorul în scris cu privire la începutul și sfârșitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie care să ateste starea dvs. și perioada menționată anterior.

În termen de 10 zile după ce v-ați anunțat angajatorul, acesta va trebui să înștiințeze medicul de medicina muncii și ITM-ul, pentru ca aceștia să verifice condițiile de la locul dvs. de muncă.

În cazul în care desfășurați la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea dvs. ori cu repercusiuni asupra alăptării (din păcate aici sunt incluse doar zonele cu agentul chimic – plumb și derivații și activitățile subterane miniere), angajatorul este obligat să vă modifice condițiile și/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să vă repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru dvs., conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale.

Angajatorii sunt obligați să vă acorde în cursul programului de lucru, două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului. În aceste pauze se include și timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găsește copilul. La cererea dvs., pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului de muncă cu două ore zilnic.

Pauzele și reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în timpul de muncă și nu diminuează veniturile salariale și sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.

În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unității încăperi speciale pentru alăptat, (foarte rar se întâmplă aceasta în România), acestea vor îndeplini condițiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare.

 Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul în care alăptați, din motive care au legătură directă cu starea dvs.

Dacă angajatorul v-a dat afară din motive pe care le considerați ca fiind legate de starea de alăptare, aveți dreptul să contestați decizia acestuia în instanță, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, conform legii. Acțiunea în justiție este scutită de taxă judiciară de timbru și de timbru judiciar.